ימי חלוקה

מינימום הזמנה: 150 ש"ח
עלות משלוח: 30 ש"ח
משלוח חינם בהזמנה מעל 300 ש"ח
ניתן לבצע הזמנה עד 10:00 בבוקר של יום המשלוח

שעות החלוקה הן בין השעות 14:00-21:00

*ממליצים לא לתכנן ארוחות ליום החלוקה, במידה ויהיו עיכובים לא צפויים ייתכנו שינויים בזמני החלוקה.
*ניתן לרשום בהערות בעת ביצוע הזמנה כל בקשה לגבי כל נושא גם בנוגע לאילוצי שעות החלוקה.

רשימת ערים באזור חלוקה

לפי א' - ב':

בדקו שהמשלוחים שלנו מגיעים אליכם ובאיזה יום.

* ישובי/ ערי הדרום המצוין בהם (בפירוט למטה) שאנחנו מגיעים אליהם ביום חמישי כל שבועיים, אלה תאריכי האספקה הבאים:
17/2, 3/3, 17/3, 31/

אנחנו עושים משלוחים כמעט לכל מקום בארץ, אזורי החלוקה שלנו מתפרשים מחיפה בצפון ועד באר שבע בדרום כולל ירושלים והסביבה במזרח הארץ.
אנחנו עושים את כל המאמצים על מנת להרחיב כמה שניתן את אזורי חלוקת המשלוחים שלנו.
אנחנו לא מגיעים אליכם? צרו איתנו קשר ואולי עם מאמץ משותף נוכל להגיע גם אליכם.

יום שלישי

יום חמישי

יום שלישי

יום רביעי

יום שלישי

יום רביעי

יום שלישי

יום חמישי

יום רביעי

יום חמישי

יום חמישי

יום שלישי

יום רביעי

יום רביעי

יום חמישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שני

יום רביעי

יום חמישי

יום שלישי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי אספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום חמישי

יום רביעי

יום חמישי

יום חמישי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום רביעי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום חמישי כל שבועיים (תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום חמישי

יום שלישי

יום חמישי

יום שני

יום רביעי

יום חמישי

יום שלישי

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שלישי

יום שלישי

יום חמישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום רביעי

יום רביעי

יום חמישי

יום חמישי

יום חמישי

יום רביעי

יום חמישי כל שבועיים (תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום רביעי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום רביעי

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שני

יום חמישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שני

יום חמישי

יום רביעי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שלישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שלישי

יום חמישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום חמישי

יום שלישי

יום חמישי כל שבועיים (תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שלישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שני

יום רביעי

יום רביעי

יום שלישי

יום שלישי

יום רביעי

יום שלישי

יום חמישי

יום שני

יום שלישי

יום חמישי

יום חמישי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום חמישי 

יום רביעי

יום שני

יום רביעי

יום חמישי

יום שלישי

יום שני

יום שלישי

יום חמישי

יום חמישי

יום שלישי

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שני

יום רביעי

יום שלישי

יום רביעי

יום רביעי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שני

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שני

יום רביעי

יום שלישי

יום שלישי

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום שלישי

יום חמישי

יום חמישי

יום שלישי

יום שני

יום שלישי

יום שלישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שלישי

יום חמישי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שלישי

יום שני

יום שלישי

יום שלישי

יום רביעי

יום רביעי

יום חמישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שלישי

יום חמישי

יום שלישי

יום שלישי

יום חמישי

יום שלישי

יום רביעי

יום שני

יום שני

יום חמישי

יום שני

יום חמישי

יום חמישי

יום חמישי

יום רביעי

יום חמישי

יום חמישי

יום חמישי

יום שלישי

יום חמישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום רביעי

יום שלישי

יום חמישי

יום חמישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שני

יום רביעי

יום חמישי

יום שני

יום שלישי

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שני

יום רביעי

יום שלישי

יום חמישי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שלישי

יום חמישי כל שבועיים (תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום חמישי

יום רביעי

יום רביעי

יום שלישי

יום רביעי

יום רביעי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום רביעי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום רביעי

יום רביעי

יום רביעי

יום חמישי

יום שלישי

יום רביעי

יום רביעי

יום שלישי

יום חמישי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום רביעי

יום שלישי

יום חמישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום חמישי

יום חמישי

יום חמישי

יום חמישי כל שבועיים (תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)
יום רביעי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שני

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שלישי

יום שלישי

יום שני

יום שני

יום חמישי

יום רביעי

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יום רביעי

יום רביעי

יום שלישי

יום חמישי

יום רביעי

יום חמישי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שלישי

יום שני

יום חמישי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שלישי

יום חמישי כל שבועיים (תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום רביעי

יום שני

יום רביעי

יום חמישי

יום חמישי

יום חמישי

יום רביעי

יום חמישי כל שבועיים (תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שלישי

יום רביעי

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שני

יום שלישי

יום שלישי

יום חמישי

יום שלישי

יום חמישי

יום חמישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום חמישי

יום חמישי

 

יום שלישי

יום חמישי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שלישי

יום חמישי כל שבועיים (תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום חמישי

יום חמישי כל שבועיים (תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שלישי

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שלישי

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום שני

יום שני

יום שלישי

יום שני

יום שלישי

יום רביעי
יום רביעי

יום שלישי

יום רביעי

יום שלישי

יום חמישי

יום שני

יום חמישי

יום שלישי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שלישי

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שלישי

יום חמישי

יום רביעי

יום שני

יום חמישי

יום חמישי

יום שני

יום שלישי

יום שני

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שני

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שני

יום שלישי

יום שלישי

יום חמישי

יום חמישי כל שבועיים (תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שלישי

יום שני

יום חמישי

יום חמישי כל שבועיים (תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום רביעי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום שלישי

יום רביעי

יום שלישי

יום חמישי

יום שלישי

יום רביעי

יום שלישי

יום רביעי

יום שלישי

יום חמישי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום חמישי כל שבועיים (תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום חמישי

יום שני

יום שלישי

יום חמישי

יום חמישי

יום שלישי

יום שלישי

יום חמישי כל שבועיים (תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

יום חמישי

יום שלישי

יום שלישי

יום חמישי כל שבועיים
(תאריכי האספקה הבאים מצוינים למעלה)

0
  0
  העגלה שלך
  הסל של ריק
   חישוב דמי משלוח
   החל קופון
   גלילה למעלה
   דילוג לתוכן